C25

درب فلزی ۷۲

وزن درب (گرم)

نوع درب

فلزی

دهانه (میلی‌متر)

72

دسته: