C26

درب فلزی ۸۸

وزن درب (گرم)

نوع درب

فلزی

دهانه (میلی‌متر)

88

دسته: