C24

درب فلکه ای ۱۲۰

وزن درب (گرم)

85

نوع درب

فلکه‌ای

دهانه (میلی‌متر)

120

دسته: