C22

درب فلکه ای ۱۵۰

وزن درب (گرم)

170

نوع درب

فلکه‌ای

دهانه (میلی‌متر)

150

دسته: