C20

درب فانوسی۱۲۰

وزن درب (گرم)

25

نوع درب

فانوسی

دهانه (میلی‌متر)

120

دسته: