C19

درب ساده ۱۲۰

نوع درب

ساده

دهانه (میلی‌متر)

120

دسته: